Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapsamında 3. Grup Eğitici Eğitimi

Başkanlığımız tarafından Birleşik Krallık ile yürütülen "Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Yargı Personelinin Etkinliğinin ve Eğitimlerinin Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamında 3. grup eğitici eğitimi Yargıtay Savcısı, Tetkik Hâkimi, Hâkim, Özel Kalem Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü unvanında görev yapanların katılımıyla 7 - 10 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi.ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.