2020 Yılı Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

Yargının görevini etkin bir şekilde yerine getirebilmesinde yargı mensuplarına yol arkadaşlığı yapan yargı çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin ihtiyaç duydukları konulara yönelik planlanabilmesi için Başkanlığımızca geliştirilen “2020 Yılı Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi”ne UYAP a bağlı bilgisayarlardan http://edbanket.adalet.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bu anket çalışmasıyla komisyon başkanlıklarının, hakim ve Cumhuriyet savcılarının birlikte çalıştığı değişik unvanlardaki personelin ihtiyacı olduğunu düşündükleri eğitim konuları ile komisyon başkanlıklarında görev yapan her bir personelin bizzat kendisi için ihtiyaç duyduğu eğitim konularını belirlemeyi hedeflemekteyiz. Bu sebeple anket; komisyon başkanları, hâkim ve Cumhuriyet savcıları yönünden birlikte çalışılan personel için, personel yönünden bizzat kendisi için doldurulmak üzere hazırlanmıştır.

Anketlerin; komisyon başkanları, hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adliyelerde görev yapan bütün yargı çalışanları tarafından doldurulması anket çalışmasıyla hedeflenen sonuca ulaşılabilmesinde büyük önem arzetmektedir.ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.