Adli ve İdari Yargı, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bakanlık Merkez Teşkilatında Görev Yapan Meslekte 25 Yılını Doldurmuş Yardımcı Yargı Personeline Yönelik Meslek İçi Eğitim Programı Antalya’ da Düzenlenmiştir. (25 - 27 Nisan 2019)

Adalet Bakanlığı hizmet içi eğitim programı yönetmeliği kapsamında; yardımcı yargı personelinin verimliliklerini artırmak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek; daha iyi hizmet vermeye hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, 2019 Yıllık Eğitim Plânı çerçevesinde meslekte 25 yılını doldurmuş adli ve idari yargı, bölge adliye mahkemleri ve Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan yardımcı yargı personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. (25 - 27 Nisan 2019)ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.