"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" Kapsamında Antalya İlinde; Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarının Katılımlarıyla Eğitim Programı Düzenlendi. (13-15 Nisan 2019)

Avrupa Konseyi ve Anayasa Mahkemesinin birlikte yürüttüğü, , Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının paydaşlarından biri olduğu proje ile Türkiye'deki hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizmasının ve temel hakların uygulanması konusundaki kapasitelerinin arttırılması ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülen hak ve özgürlüklerin ulusal düzeyde daha iyi güvence altına alınması hedeflenmektedir. (13-15 Nisan 2019)ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.