Yardımcı Yargı Personeline Yönelik Düzenlenen "Meslek Etiği" Eğitimlerinin Kalite ve Standartlarının Yükseltilmesi ile İlgili Bilgi ve Deneyim Paylaşımında Bulunulmak Üzere İştişare Toplantısı Gerçekleştirilmiştir. (27 Mart 2019)

Yardımcı yargı personelinin verimliliklerini arttırmak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve daha iyi hizmet vermeye hazırlanmalarının sağlamak üzere Başkanlığımızca düzenlenen eğitim programlarında etik kültürünü ve bilincini yerleştirmek amacıyla "Meslek Etiği" dersine yer verilmektedir.

Düzenlenen "Meslek Etiği" eğitimleriyle Bakanlığımız yardımcı yargı personelinin kamu etiği ve yargı etiği ilkeleri, etik kavramı, meslek etiğinin önemi, etik karar verme, meslek etiği değer ve ilkeleri konusunda gerekli bilgiler edinmeleri, etik konusunda farkındalık ve etik bilinci geliştirmeleri amaçlanmaktadır. (27 Mart 2019)

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.