Başkanlığımız ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İşbirliğiyle “Mülteciler ve İş Hukuku” Konulu Eğitim Programı Ankara İlinde Düzenlenmiştir. (11 - 12 Nisan 2019)

Başkanlığımız ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğiyle yürütülen Türkiye'de suriyeli mültecilerin ve ev sahibi topluluklarının iş gücü piyasasına katılımının güçlendirilmesi projesi kapsamında; Yargıtay tetkik hâkimleri, iş ve sosyal güvenlik mahkemesi hâkimleri ile Türkiye insan hakları eşitlik kurumundan uzmanların katılımıyla “Mülteciler ve İş Hukuku” konulu eğitim programı Ankara ilinde düzenlenmiştir. (11-12 Nisan 2019)PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.