Başkanlığımız ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İle Yürütülmekte Olan "Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi" Kapsamında; Hâkim ve Savcı Adaylarına Yönelik Olarak 03-04 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi Yerleşkesinde "Mülteci Hukuku ve Cinsiyet Eşitliği" Konulu Eğitim Programı Düzenlenmektedir. (03-04 Nisan 2019)

Başkanlığımız ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yürütülmekte olan "Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi" kapsamında;  hâkim ve savcı adaylarına yönelik olarak 03-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi yerleşkesinde "Mülteci Hukuku ve Cinsiyet Eşitliği" konulu eğitim programı düzenlenmektedir.PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.