Adalet Dergisi "Türk Hukuk Tarihi Özel Sayısı" için Makale Çağrısı

Adalet Dergisi’nin 62-63. sayısı Türk hukuk tarihine ilişkin bir özel sayı niteliğinde hazırlanacaktır. Derginin bu sayısında hukuk ve yargı tarihimizle ilgili araştırma ve inceleme yazıları yayımlanacaktır. Yazılar hakemli ve hakemsiz olarak iki kategoride değerlendirilecektir.
            Yazıların Adalet Bakanlığının görev alanına giren konularda ve/ya genel olarak şu konularda olması gerekmektedir:

  • Eski Türk Devletlerinde Hukuk ve Yargı,
  • Osmanlı Klasik Döneminde Hukuk ve Yargı,
  • Tanzimat Döneminde Hukuk ve Yargı ile Adli Sistemde Yenilikler,
  • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Hukuk ve Yargı,
  • Türk Hukuk Tarihinde Yer Tutan Önemli Hukukçular,
  • Türk Hukuk Tarihini Etkileyen Önemli Hukuk Metinleri.

            Yayımlanması istenilen araştırma ve inceleme yazılarıyla ilgili olarak;
            - Daha önce hiç bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere gönderilmediği, başka kurum ve kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığı ve bu husustaki tüm sorunluluğun üstlenildiğinin yazılı olarak beyan edilmesi gerekmektedir.
            - Yazılar bilgisayar ortamında hazırlanıp bir örneği dilekçe ekinde aşağıda yazılı adrese, elektronik olarak da aşağıda yazılı e-posta adresine gönderilmeli; yazı sahiplerinin yazıları ile ilgili olarak ihtiyaç halinde görüşme sağlanabilmesi için dilekçelerinde iş ve cep telefon numaraları belirtilmelidir.
            -  Derginin 1 Ekim 2019 tarihinde yayımı planlandığından, yazıların en geç 1 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmesi önem taşımaktadır.
            - Yazıların ekteki yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun yazılması önem arzetmektedir.
            - Yayımlanan yazılar için yazarlara telif ücreti ödenmektedir.
            Duyurulur.


Detaylı bilgi için:                     Ahmet Kemal Pekacar (Şube Müdürü)
web sitesi:                             www.edb.adalet.gov.tr
Elektronik posta adresi:           ab40439@adalet.gov.tr
Telefon No:                           (0 312) 204 11 29/204 11 70
Adres:                                  Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36
                                                              Yenimahalle / ANKARA 06330

Yayın ilkeleri ve yazım kuralları için tıklayınız

Dilekçe örneği için tıklayınız.ZİYARETÇİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.