"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" Kapsamında, 21 – 23 Eylül 2018 Tarihleri Arasında Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Olarak Meslek İçi Eğitim Seminerleri Düzenlenecektir
        Türk yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini destekleme ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında, 21 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, Trabzon ilinde hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak meslek içi eğitim seminerleri düzenlenecektir.

        Bu kapsamda, bahse konu proje dahilinde gerçekleştirilen eğitimlerde daha önce katılımcı olarak yer almayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının duyuru ekinde bulunan form ile 03 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptıkları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına ve komisyon başkanlıklarına başvurmaları ve başvuranların tek liste halinde 04 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Eğitim Dairesi Başkanlığına UYAP ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

        Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

        NOT-I: Seminerler öncelikli olarak mesleğin ilk 5 yılındaki hâkim ve Cumhuriyet savcıları için planlanmaktadır.

        NOT-II: Yeterli başvuru olmaması hâlinde görevlendirmeler yetki durumuna göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılacaktır.

        NOT-III: Seminere katılmak isteyen katılımcılar, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 9’uncu maddesi uyarınca Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenecek ve izin verilecektir. Kurul tarafından seminere katılımına izin verilen meslektaşlarımız, Avrupa Konseyinin Proje ekibi tarafından aranacak ve seminer ve organizasyonla ilgili ayrıntılar kendilerine iletilecektir.

        NOT-IV: Bu itibarla, diğer illerden katılacak meslektaşlarımızın ulaşım (uçak bileti) ve konaklama organizasyonu ve ödemeler Proje ekibi tarafından karşılanacak olup, kendilerinin herhangi bir ödeme yapmalarına gerek yoktur.

        NOT-V: Seminer 4 ayrı hedef gruba yönelik olarak eş zamanlı eğitim çalışması şeklinde gerçekleştirilecek olması dolayısıyla katılımcıların, görevlerine uygun olan bir eğitim modülünü seçmeleri gerekmektedir.

        NOT-VI: Belirtilen üç eğitim modülünden sadece biri seçilecektir. Hiçbir seçim yapmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

        NOT- VII: Katılımcılara seminer sonrası sertifika verilecektir.

EK:

SEMİNER BAŞVURU FORMU

PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.