İbrahim ŞAHİN
Başkan
RESMİ KURUMLAR
Birimlerimiz
ETÜT VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bakanlık eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek Plânlama ve Uygulama Şubesine bildirmek,
 • Eğitim içerikleri ile metotlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin takip ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, buna ilişkin istatistiki kayıtları tutmak, uygulamaların geliştirilmesine dair rapor ve öneriler hazırlamak,
 • Elde edilen tespit ve önerileri ilgili şube müdürlükleri ve Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak.


Tetkik Hâkimi: Aslı YÜKSEL
Şube Müdürü: Celal AŞKIN (0312) 414 70 54
PROJE YÖNETİMİ VE EĞİTİM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Başkanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, uygulamak ve takibini yapmak,
 • Eğitim merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.


Tetkik Hâkimi: Filiz KARADERE
Tetkik Hâkimi:Yusuf ÖNÇIRAK
Tetkik Hâkimi: Fatih UÇAR
Şube Müdürü: Fatih ERKÂN (0312) 414 70 07
BÜTÇE, EVRAK VE ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Plânlama ve Uygulama Şubesi tarafından gönderilen yıllık eğitim planı taslağına göre sonraki yılın bütçe hazırlık çalışmalarını yapmak ve gerekli işlemleri yürütmek,
 • Birim personelinin özlük işlemlerini takip etmek,
 • Birimin idari ve mali iş ve işlemlerini yürütmek, Başkanlığımıza ait resmi evrakın kayıt, dosyalama ve muhafazasını yapmak.


Tetkik Hâkimi: Caner YILDIZ
Şube Müdürü: Kemal IŞIK (0312) 414 70 59
PLANLAMA VE UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Etüt ve Değerlendirme Şubesinden gelen teklifleri değerlendirerek eğitim planı taslağını hazırlamak ve ilgili şube müdürlüklerine göndermek,
 • Eğitim Kurulunca kabul edilerek Makam onayı ile kesinleşecek olan yıllık eğitim plânını uygulamak,
 • Eğitim plânının hazırlanması ve uygulanmasında ilgili birim, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.


Tetkik Hâkimi: Caner YILDIZ
Şube Müdürü: Erdim BİRİNCİ (0312) 414 70 55
YAYIN, ARŞİV VE BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Arşivleme ve dosyalama tekniklerine göre birim olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Başkanlığımızın web sitelerinin hazırlanması ve güncellenmesi ile bilgi işlem konusundaki iş ve işlemleri takip etmek,
 • İlgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak eğitim materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yayın konusuna giren diğer iş ve işlemleri yürütmek.


Tetkik Hâkimi: Aslı YÜKSEL
Şube Müdürü: Abdulkadir CANLI (0312) 414 70 52


PROJELERİMİZ
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KURUMSAL KİMLİK
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.