Başkanlığımızca 2020 Eğitim Planı Kapsamında Antalya ATGV Tesislerinde 09/03/2020-13/03/2020 Tarihleri Arasında; Sosyal Çalışma Görevlilerine ve Hizmetlilere Yönelik Olarak Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı, Mağdur Hakları Daire Başkanı Sayın Ramazan Gürkan ve Antalya Başsavcı Vekili Sayın Ali Güllü'nün Katılımlarıyla Başlamıştır.
Fotoğaflar